Lucas Martins

Combat Sportsconandaily.com

‘BRAVE CF 51: The Future is Here’ results: Lucas Martins vs Marcel Grabinski in Minsk, Belarus

Promotion: BRAVE Combat Federation (BRAVE CF) Belarus: Artem Lukyanov, Vadim Rolich, Vladislav Novitskiy, Vadim Kutsyi, Denis Maher. Russia: Bakhtovar Yunusov, Kurbonsho Jamolov, Anastasia Feofanova, Aydemir Kazbekov, Badmatsyren, Almanbet Abdyvasy Uulu, Roman Bogatov, Abdulmutalip Gairbekov. Tajikistan: Kurbonsho Jamolov. Turkey: Sevde Turk. . WEIGH-INS RESULTS. Catchweight (62.5kg): Artem Lukyanov (62.5kg) vs Bakhtovar...
Picture for ‘BRAVE CF 51: The Future is Here’ results: Lucas Martins vs Marcel Grabinski in Minsk, Belarus
RELATED CHANNELS